Nomineringar

Se vilka som är nominerade inom respektive priskategori nedan

 

Juryn och nomineringsgrupp består av:

Företagarna                                                                             1 röst

LRF                                                                                            1 röst

Älvsby Handel                                                                         1 röst

Business By Women                                                              1 röst

Samhällsbyggnadskontoret, Älvsbyns kommun             1 röst

Årets Nytänkare

Priset premierar innovation och nytänkande. Det kan vara en tjänst, påverkansprojekt eller produkt som utvecklar det egna företaget eller bedöms förändra marknaden med sin lösning. Företaget ska bedriva stor del av sin näring inom Älvsbyns kommun.

De nominerade är…

 

 

Årets Ambassadör

Priset kan tilldelas privatperson, företag, organisation, förening, tjänsteperson med mera och utdelas utifrån insats och engagemang som är eller har varit av stor vikt för platsen Älvsbyns kommun.

De nominerade är…

 

Årets Småföretag

Företag med max fem verksamma i företaget. Företaget ska leverera positiv kundnytta och förmedla en bra känsla till marknaden. Företaget ska vara registrerat i Älvsbyns kommun.

De nominerade är…

Årets Unga företagare

Företaget ägs eller drivs av en entreprenör med ålder max 35 år och dess företag är registrerat i Älvsbyns kommun.

De nominerade är…

 

Årets Företag

Företaget är registrerat och verksamt i Älvsbyns kommun. Företaget ska oavsett bransch och storlek genom sitt entreprenöriella sätt ha utvecklat verksamhet som på kort och lång sikt utvecklar kommunen.

De nominerade är…

 

Årets Trotjänare

En person som under lång tid av sitt liv tillfört Älvsbyns näringsliv, samhälle eller föreningsliv sina kunskaper, engagemang och tjänster. Personen kan både ha varit utåtriktat aktiv i samhället likaväl som en person som på olika sätt varit lågmäld, alltid ställt upp för andra eller på andra sätt verkat i det tysta.

De nominerade är…

 

Årets Senior

Företagaren ska vara/ha varit verksam inom Älvsbyns kommun under en längre tid. Personen ska vara minst 60 år samma år som priset till delas företagaren.

Vinnaren avslöjas på galan.