”Alla är bra på någonting”

Hos företaget Excentrum finns allt från valpfoder till fordon.
– Vä håvva nästan ållt, säger Göran Karlsson, delägare, som tillsammans med kompanjonen Dennis Furtenbach, VD, även tar ett stort socialt ansvar.Excentrum tilldelas därför priset för Årets Hållbar utveckling. 

Företaget startade 1997 som en ekonomisk förening men har nu tolv år som aktiebolag. Excentrum köper upp och säljer överskottspartier, bland annat byggmateriel från Älvsbyhus och Lindbäcks.

– Vi har också egen svetsverkstad, snickeri och butik, berättar Göran.

Excentrum tar även ett stort socialt ansvar. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ges många en ny chans att ta sig tillbaka på arbetsmarknaden.

– Alla är bra på någonting, betonar Dennis.

Genom att Excentrum har en så mångfasetterad verksamhet finns många möjligheter att hitta lämpliga sysslor.

– Ingen dag är den andra lik, säger Dennis.

Juryns motivering:
”Företaget arbetar för en hållbar utveckling i flera plan och söker nya marknader inom både varor och tjänster. De köper upp och säljer överskottspartier, har försäljning av begagnade varor och återvinningsprodukter. Företaget arbetar aktivt för mångfald och tillhandahåller handledning och platser för arbetsprövning och arbetsinriktad rehabilitering.”

Övriga nominerade var:
Granträsk såg och Inger Johansson, Nygårds.

Text: Tony Berglund